images/hamipaper.svg

پروژه‌های انجام شده رشته مهندسی مواد و متالورژی

در این قسمت لیست پروژه‌های انجام شده رشته مهندسی  مواد و متالورژی قرار دارد. تیتر این پروژه‌ها با اجازه دانشجویان بر روی سایت قرار گرفته شده است.

صفحه1 از2

ارتباط با ما

 

 آدرس:

  شعبه1:  تهران، خ 17 شهریور

  شعبه2:  قم (بزودی)

 تلفن:  09301201180
 ایمیل:  Hamipaper@outlook.com