images/hamipaper.svg

پروژه‌های انجام شده رشته مهندسی مکانیک

در این قسمت لیست پروژه‌های انجام شده رشته مهندسی مکانیک قرار دارد. تیتر این پروژه‌ها با اجازه دانشجویان بر روی سایت قرار گرفته شده است.

ارتباط با ما

 

 آدرس:

  شعبه1:  تهران، خ 17 شهریور

  شعبه2:  قم (بزودی)

 تلفن:  09301201180
 ایمیل:  Hamipaper@outlook.com