images/hamipaper.svg

پروژه‌های انجام شده رشته مهندسی پزشکی

در این قسمت لیست پروژه‌های انجام شده رشته مهندسی پزشکی قرار دارد. تیتر این پروژه‌ها با اجازه دانشجویان بر روی سایت قرار گرفته شده است.

صفحه1 از2

ارتباط با ما

 

 آدرس:

  شعبه1:  تهران، خ 17 شهریور

  شعبه2:  قم (بزودی)

 تلفن:  09301201180
 ایمیل:  Hamipaper@outlook.com