انجام پایان نامه

انجام پایان نامه

پایان نامه مهمترین قسمت تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. در دوره کارشناسی ارشد دانشجو با انجام پایان نامه اصول سرچ، یافتن مطلب علمی و روش تحقیق را آموزش می بیند و به گفته‌ی خیلی از اساتید، دوره کارشناسی ارشد زمان آموزش تحقیق و انجام پایان نامه با استاندارد نگارشی دانشگاه مربوطه می‌باشد.
در این میان انجام پایان نامه مهندسی در میان رشته‌های دانشگاهی دارای اهمیت و همچنین از پیچیدگی‌های خاصی نیز بسیاری برخوردار است. اکثر پایان نامه های تعریف شده در دانشگاه های کشور در چند حالت کلی تعریف می شود:

  • پایان نامه طرح نوآورانه: پروژه ای که روی مرز فناوری است و از موارد نوظهور در شاخه-های علوم است.
  • پایان نامه طرح ترویجی: طرحی که تغییرات کوچک در روش حل یک مسئله و تغییر ابعاد و خواص مسئله باشد.
  • پایان نامه طرح صنعتی: مسئله از لحاظ تئوری دارای جواب کلی می باشد و تنها آن را برای کاربردی خاص تغییرات کوچک می دهیم.

در بالا انواع پایان نامه برای انجام توسط دانشجوی دسته بندی شد، اما در حال حاضر بیشتر پایان نامه ها به این صورت تعریف می شوند که مقاله‌ی ISI (ترجیحا برای سال های اخیر) مبنای کار قرار گرفته و تلاش می شود که در ابتدا به نتایج آن دست پیدا کنند (به این عمل بازسازی و یا ریجنریتیو می گویند) و اما گاهی در انجام پایان نامه پا را فراتر از این گذاشته و تلاش می شود که از راه دیگری به این نتایج دست پیدا کرد و نمودارها و نتایج همانند نمودارها و نتایج مقاله یا پایان نامه اصلی شود (به این عمل وریفای کردن می گویند) اما پایان نامه های کارآمد معمولا پس از انجام این مراحل، با ایده‌ای خلاق موضوع را تبدیل به یک پایان نامه با نوآوری می‌کنند.

انجام پایان نامه

خدمات ارائه شده توسط گروه حامی پیپر در زمینه انجام پایان نامه:

انجام پایان نامه در رشته های زیر امکان پذیر می باشد:

ارتباط با ما

 

 آدرس:

  شعبه1:  تهران، خ 17 شهریور

  شعبه2:  قم (بزودی)

 تلفن:  09301201180
 ایمیل:  Hamipaper@outlook.com