images/hamipaper.svg

تدریس خصوصی شیمی

تدریس خصوصی دروس رشته مهندسی شیمی و آموزش نرم افزارهای رشته مهندسی شیمی مانند متلب، hysys، aspen و ... برای هماهنگی با شماره 09301201180 در ارتباط باشید

پروژه‌های انجام شده رشته مهندسی شیمی

در این قسمت لیست پروژه‌های انجام شده رشته مهندسی شیمی قرار دارد. تیتر این پروژه‌ها با اجازه دانشجویان بر روی سایت قرار گرفته شده است.

صفحه1 از3