Lsdyna

انجام پروژه LS-DYNA

انجام پروژه LS-DYNA

نرم افزار LS-DYNA که نام اولیه آن DYNA3D می باشد در سال 1976 در موسسه لایورمور لورنس کالیفرنیا توسط تیم آقای Hallquist ارائه شد. این نرم افزار قابلیت مدلسازی با مدل های مواد متعددی را داراست که روز به روز تکمیل تر می شود. جدیدترین مدل های مواد موجود در نسخه R7 می باشد. تعداد مدل های مواد نرم افزار LS-DYNA بسیار زیاد است. توضیحات کامل مدل رفتاری هرکدام در جلد دوم منوآل با عنوان (LS-DYNA® KEYWORD USER'S MANUAL VOLUME II (Material Models موجود می باشد. به عنوان مثال تمامی موارد زیر در مدل های مادی این نرم افزاروجود دارد:

فلزات (Metals)، پلاستیک ها (Plastics)، شیشه ها (Glasses)، فوم ها (Foams)، پارچه ها (Fabrics)، الاستومرها، کامپوزیت ها، بتن و خاک، سیالات ویسکوز و مواد قابل تعریف توسط کاربر و...

انجام پروژه با نرم افزار LS-DYNA در موارد زیر امکان پذیر است:

  • انجام آنالیز ضزبه بوسیله نرم افزار LS-DYNA
  • انجام آنالیز تماسی بوسیله نرم افزار LS-DYNA
  • انجام آنالیز انفجار بوسیله نرم افزار LS-DYNA

انجام پروژه LS-DYNA

لطفا برای بررسی پروژه خود، از طریق ایکون روبرو پروژه LS-DYNA خود را ثبت کنید.
سفارش پروژه LS-DYNA

ارتباط با ما

شعبه1: تهران، خ 17 شهریور (شعبه قدیم)
شعبه2: قم (بزودی)

https://Trustseal.eNamad.ir/logo.aspx?id=78157&Code=nGl6n4OUkOzasJ1k2dRo