انجام پروژه مکانیک طراحی کاربردی

انجام پروژه مکانیک طراحی کاربردی - جامدات

انجام پروژه مکانیک در شاخه جامدات توسط گروهی از دانش آموختگان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و شریف برای شما مهندسان مکانیک در سطوح مختلف تخصصی مهندسی مکانیک در موارد زیر به انجام میرسد:

 • انجام پروژه تحلیل تنش وکرنش مواد ایزوتروپیک و ارتوتروپیک و کاموزیت

 • تحلیل دینامیکی و استاتیکی سیستم های مکانیکی

 • انجام پروژه اجزای محدود ( finite element FEM) برای مواد کامپوزیتی و ایزوتروپیک

 • انجام پروژه و تحلیل مواد نانو (نانو کامپوزیت)

 • تحلیل فرکانسی سیستم های مختلف پیوسته و گسسته

 • انجام پروژه تحلیل سیستم های کامپوزیتی مانند تیر، ورق، صفحه، تیوب و ... بصورت تحلیلی و شبیه سازی نرم افزاری

 • انجام پروژه محاسبه پارامترهای مکانیک شکست مانند ضریب شدت تنش، انتگرال جی (G)

 • انجام پروژه شناسایی ترک در مواد کامپوزیتی و ایزوتروپیک با استفاده از روش های تجربی و تحلیلی

 • تحلیل دینامیکی و ارتعاشاتی برای سیستم های پیوسته و گسسته با درجات آزادی مختلف

 • تحلیل مودال سیستم های پیوسته و گسسته چند درجه آزادی

 • تحلیل خستگی، خزش و شکست

 • تحلیل سیستم مکانیکی و حل معادله به کمک روش GDQ

 • انجام پروژه محاسبات عددی

 • تحلیل و انجام پروژه به وسیله روش کوپل استرس (couple stress)

 • تحلیل سیستم های مکانیکی به کمک روش فاینات دیفرنس (Finite difference)

 • حل معادلات دیفرانسیل سیستم ها ارتعاشی با متد مختلف

 • انجام پروژه نانو با روش نان لوکال (None local)

 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با متلب (Matlab)

 • کدنویسی با زبان فرترن (Fortran) مهندسی مکانیک

 با توجه به نوع و نیاز پروژه شما بصورت تحلیلی، عددی و یا شبیه سازی نرم افزاری انجام خواهد شد و تیم ما با تسلط بر نرم افزارهای زیر قادر به انجام کلیه پروژه و پایان نامه های شما می باشد:

Abaqus , Ansys , Catia , Solid works

MSC Nastaran , MSC Adamas , Deform 2D & 3D

Maple , Matlab , Mathematica , FEMLAB

 

انجام پروژه مکانیک

لطفا برای بررسی پروژه خود، از طریق ایکون روبرو پروژه مکانیک خود را ثبت کنید.
سفارش پروژه مکانیک

شاخه مکانیک جامدات

شاخه فرآیندهای ساخت

شاخه تخصصی طراحی

شاخه تخصصی بیومکانیک

شاخه کنترل و اتوماسیون

شاخه ارتعاشات و سیستم های دینامیکی

ارتباط با ما

شعبه1: تهران، خ 17 شهریور (شعبه قدیم)
شعبه2: قم (بزودی)

https://Trustseal.eNamad.ir/logo.aspx?id=78157&Code=nGl6n4OUkOzasJ1k2dRo