انجام پروژه مکانیک طراحی کاربردی

چاپ

انجام پروژه مکانیک طراحی کاربردی - جامدات

انجام پروژه مکانیک در شاخه جامدات توسط گروهی از دانش آموختگان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و شریف برای شما مهندسان مکانیک در سطوح مختلف تخصصی مهندسی مکانیک در موارد زیر به انجام میرسد:

 با توجه به نوع و نیاز پروژه شما بصورت تحلیلی، عددی و یا شبیه سازی نرم افزاری انجام خواهد شد و تیم ما با تسلط بر نرم افزارهای زیر قادر به انجام کلیه پروژه و پایان نامه های شما می باشد:

Abaqus , Ansys , Catia , Solid works

MSC Nastaran , MSC Adamas , Deform 2D & 3D

Maple , Matlab , Mathematica , FEMLAB

 

انجام پروژه مکانیک

لطفا برای بررسی پروژه خود، از طریق ایکون روبرو پروژه مکانیک خود را ثبت کنید.
سفارش پروژه مکانیک

شاخه مکانیک جامدات

شاخه فرآیندهای ساخت

شاخه تخصصی طراحی

شاخه تخصصی بیومکانیک

شاخه کنترل و اتوماسیون

شاخه ارتعاشات و سیستم های دینامیکی