طراحی توربین کاپلان

طراحی توربین کاپلان

مقدمه

توربین کاپلان در سال 1913 توسیط ویکتور کاپلان اتریشی ابداع شد. این توربین یک توربین عکس العملی با جریان داخل شونده است که از مفاهیم جریان مجوری و گردشی بهره می برد. ورودی تیوبی پیچشی است که به دور دریچه های هدایت کننده می پرخد. آب توسط دریچه های هدایت کننده به صورت مماسی به رانر خورده و توسط تیغه های ملخی رانر حالت مارپیچی به خود می گیرد که در نهایت باعث چرخش رانر می شود.

دو پارامتر تنظیمی زاویه تیغه ها و دریچه های هدایت کننده باعث می شوند توربین های کاپلان در محدوده وسیعی کارایی داشته باشند. در کاربردهای خانگی با حدود تراز موثر 60 سانتیمتر توربین های کاپلان ارزان قیمتی ساخته می شوند. هزینه طراحی، ساخت و نصب توربین های فرانسیس بسیاز زید است اما برای سالیان متمادی کار می کنند.

 

قسمت های اصلی در انجام پروژه طراحی توربین کاپلان

مشخصات توربین کاپلان

برای طراحی توربین کاپلان معمولا نیاز به توان خروجی و هد خالص و سرعت دورانی رانر می باشد.

محاسبه ابعاد اصلی

برای شروع به طراحی نیاز به بدست آوردن ابعاد اصلی چرخ داریم. بدین منظور بایستی در قدم اول سرعت مخصوصص توربین مد نظر، که مهمترین فاکتور در طراحی می باشد، را محاسبه کنی. ...

سنجش ابعاد اصلی با استفاده از نرم افزار TURBNPRO

با کمک نرم افزار توربنپرو نیز عملیات انتخاب توربین و تعیین ابعاد اصلی را انجام می دهیم.

محاسبه قسمت های مختلف پره

در این مرحله با توجه به روابط موجود خط جریان رسم می گردد.

طراحی و مدلسازی در کتیا

طراحی و مدلسازی با استفاده از دیتاهای بدست امده در مراحل قبل در نرم افزار کتیا رسم می گردد.

شبیه سازی در CFX

Kaplan Turbine

انجام پروژه طراحی توربین کاپلان

یکی از پروژه های جذاب که گروه ما علاقه زیادی برای مشاوره و انجام آن در سطح صنعتی و دانشجویی دارد طراحی توربین کاپلان می باشد. تجربه طراحی انواع مختلف توربین کاپلان را طی 3 سال گذشته داریم. گروه حامی پیپر معمولا شبیه سازی و تحلیل عددی این توربین ها را با نرم افزار CFX انجام می دهد.

ارتباط با ما

شعبه1: تهران، خ 17 شهریور (شعبه قدیم)
شعبه2: قم (بزودی)

چگونه به حامی پیپر اعتماد کنیم؟
https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=78157&p=1giW0clQ89AFGFaN
https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=101618&p=nbpdlymanbpdwlbqnbpdaqgw
Mellat Logo