نرم افزار فلوئنت

بررسی عددی (CFD) بارهای شعاعی و اثرات آن در پمپ گریز از مرکز در این پروژه یکی از پمپ های گریز از مرکز شرکت پمپیران در نرم افزار فلوئنت مدلسازی شده و توزیع پارامترهای مشخصه سیال در آن بررسی شده است. در این پروژه بارهای شعاعی حاصل محاسبه شده و تاثیر این بارها بر توزیع پارامترهای مشخصه سیال نشان داده شده است. گروه حامی پیپر سابقه طراحی و مدلسازی انواع پمپ های گریز از را دارد. انجام پروژه های دانشجویی و انجام پایان نامه رشته مکانیک در موضوعات مرتبط با پمپ جز تخصصات ما می باشد.
پنج شنبه, 02 فروردين 777 10:01

مدلسازی عددی پمپ هیدرولیک تراکتور مسی فرگوسن 285

نوشته شده توسط
مدلسازی عددی (CFD) پمپ هیدرولیک تراکتور مسی فرگوسن 285 در این پروژه پمپ هیدرولیک تراکتور مسی فرگوسن 285 که یکی از پمپ های پیستونی با فشار بالا می باشد در نرم افزار فلوئنت مدلسازی شده و عوامل کاهش بازده پمپ بررسی شده است. این پمپ هم اکنون توسط شرکت تراکتورسازی ایران استفاده شده و در صنایع نظامی نیز کاربرد بسیاری دارد. گروه حامی پیپر سابقه طراحی و مدلسازی انواع پمپ مختلف را دارد. انجام پروژه های دانشجویی و انجام پایان نامه رشته مکانیک در موضوعات مرتبط با پمپ جز تخصصات ما می باشد.
مدلسازی عددی (CFD) پمپ گریز از مرکز 800-40 پمپیران در این پروژه پمپ 800-40 شرکت پمپیران با استفاده از نرم افزار فلوئنت مدلسازی و بررسی شده است. در این پروژه برای بررسی بهترین شرایط کارکرد پمپ، مدلسازی در سرعت های چرخشی 2160، 3000 و 500 دور بر دقیقه انجام شده است. علاوه برآن برای بررسی تاثیر سرعت جریان ورودی نیز مدلسازی برای سرعت های ورودی 4/0، 5/0 و 7/0 متر بر ثانیه انجام شده و نتایج تمامی مدلسازی ها مقایسه و بررسی شده است گروه حامی پیپر سابقه طراحی و مدلسازی انواع پمپ گریز از مرکز را دارد. انجام پروژه های دانشجویی و انجام پایان نامه رشته مکانیک در موضوعات…
پنج شنبه, 02 فروردين 777 10:00

مدلسازی عددی یک برج خنک کننده خشک هلر

نوشته شده توسط
مدلسازی عددی (CFD) یک برج خنک کننده خشک هلر در این پروژه یک برج خنک کننده خشک هلر با استفاده از نرم افزار فلوئنت مدلسازی شده است. انتقال حرارت در یکی از دلتاهای رادیاتور این برج به طور کامل بررسی و شرایط بهینه ارائه شده است. گروه حامی پیپر سابقه طراحی و مدلسازی انواع برج خنک کن با حالت های مختلف را دارد. انجام پروژه های دانشجویی و انجام پایان نامه رشته مکانیک در موضوعات مرتبط با برج خنک کن جز تخصصات ما می باشد.
صفحه1 از2

ارتباط با ما

شعبه1: تهران، خ 17 شهریور (شعبه قدیم)
شعبه2: قم (بزودی)

چگونه به حامی پیپر اعتماد کنیم؟

https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=78157&p=1giW0clQ89AFGFaN
https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=101618&p=nbpdlymanbpdwlbqnbpdaqgw
Mellat Logo