رشته مهندسی برق

شبیه‌سازی‌ها با Proteus نسخه 7.9 انجام شده. برای طراحی مدار مونوستابل از آپ‌امپ 741 و تغذیه‌های 12+ و 12- استفاده شده است. کلیدهای شروع و پایان شبیه‌سازی در شکل زیر نشان داده شده است. با شروع شبیه‌سازی، مقادیر ولتاژهای مشخص شده در شکل نمایش داده می‌شود. با فشردن کلید تحریک (تریگر) خروجی مدار High می‌شود (اپ‌امپ اشباع مثبت می‌شود) سپس به مرور زمان و تخلیه خازن C1 اپ‌امپ به حالت پایدار خود (اشباع منفی) برمی‌گردد و تا زمانی که مجددا کلید تحریک فشرده شود در این حالت می‌ماند.
حل معادله پواسون در مختصات دکارتی در یک ناحیه مربع شکل با بعد ۲Pi , و شرایط مرزی دوره ای مضاعف به روش ژاکوبی -روش گوس-سایدل خط به خط-روش SOR-روش ADI در شبکه های یکنواخت ۶۴*۶۴ و ۱۲۸*۱۲۸ انجام شود و سپس نتایج مربوط به هر کدام از آنها را با استفاده از نرم افزار TEC PLOT رسم کنید.
در این پروژه برای طراحی مدار ECG از نرم‌افزار Proteus نسخه 7.9 SP1 استفاده شده است. این نرم‌افزار دارای دو بخش ISIS و ARES است که جهت طراحی شماتیک از بخش ISISبا نام کامل ISIS 7 Professionalاستفاده می‌شود. نمای کلی نرم‌افزار در شکل 1 نشان داده شده است. مراحل طراحی شماتیک یک مدار در نرم‌افزار Proteus شامل تهیه یا ایجاد مدل شماتیک قطعات مورد استفاده، جانمایی قطعات بر روی صفحه، رسم اتصالات و تخصیص مقادیر صحیح قطعات می‌باشد. در ادامه هر یک از مراحل با تصاویر مربوطه شرح داده خواهد شد. طرح مدار ECG در شکل 2 نمایش داده شده است.
صفحه1 از2

سفارش پروژه مشابه

درصورتیکه این پروژه دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد، با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.

ارتباط با ما

شعبه1: تهران، خ 17 شهریور (شعبه قدیم)
شعبه2: قم (بزودی)

https://Trustseal.eNamad.ir/logo.aspx?id=78157&Code=nGl6n4OUkOzasJ1k2dRo