رشته مهندسی صنایع و مدیریت

فعالیت‌های پروژه تهیه فیلم، مطابق با WBS ارایه شده در نرم‌افزار MSP وارد گردیده و ارتباط بین فعالیت‌ها (پیش‌نیازی و پس‌نیازی) وارد شده است. در تعیین زمان برای هر یک از فعالیت‌ها، یک فعالیت وجود دارد که رویداد کلیدی پروژه می‌باشد به این معنی زمان آن صفر می‌باشد و در واقع نشان‌دهنده شروع فاز جدیدی از پروژه می‌باشد. تیم پروژه متشکل از 6 نفر با توجه به نقش‌های آن ها به هر یک از فعالیت‌های پروژه تفویض گردیده‌اند. از سوی دیگر برخی از فعالیت‌های پیش از تولید، تولید و پس از تولید دارای هزینه بوده‌اند که در ستون هزینه، هزینه مربوطه وارد شده است.

سفارش پروژه مشابه

درصورتیکه این پروژه دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد، با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.

ارتباط با ما

شعبه1: تهران، خ 17 شهریور (شعبه قدیم)
شعبه2: قم (بزودی)

https://Trustseal.eNamad.ir/logo.aspx?id=78157&Code=nGl6n4OUkOzasJ1k2dRo