فعالیت‌های پروژه تهیه فیلم، مطابق با WBS ارایه شده در نرم‌افزار MSP وارد گردیده و ارتباط بین فعالیت‌ها (پیش‌نیازی و پس‌نیازی) وارد شده است. در تعیین زمان برای هر یک از فعالیت‌ها، یک فعالیت وجود دارد که رویداد کلیدی پروژه می‌باشد به این معنی زمان آن صفر می‌باشد و در واقع نشان‌دهنده شروع فاز جدیدی از پروژه می‌باشد. تیم پروژه متشکل از 6 نفر با توجه به نقش‌های آن ها به هر یک از فعالیت‌های پروژه تفویض گردیده‌اند. از سوی دیگر برخی از فعالیت‌های پیش از تولید، تولید و پس از تولید دارای هزینه بوده‌اند که در ستون هزینه، هزینه مربوطه وارد شده است.

آشنایی با روش اجزاء محدود (Finite Element Method=FEM)

آشنایی با روش اجزاء محدود (Finite Element Method=FEM) به طور کلی برای حل مسائل فیزیکی سه روش موجود است: حل تحلیلی دقیق حل عددی روش تجربی روش اجزاء محدود یکی از روش های حل عددی می باشد.مزیت حل عددی و به خصوص روش اجزاء محدود:1) روش حل دقیق غالباً از تحلیل مدل ها با هندسه ی پیچیده عاجز است و تنها روش های حل عددی به خصوص اجزاء محدود در این زمینه کارگشا است. به عنوان مثال محاسبه ی تنش ماکزیمم در میل لنگ اتومبیل.2) در حل سیستم ها با شرایط مرزی و اولیه ی کمی پیچیده نیز حل دقیق ناتوان است و تنها روش های مرسوم عددی در حل این مسائل به کار می رود.در روش اجزاء محدود کل مدل هندسی به اجزای ریزتری به نام المان (Element) تقسیم بندی می شود و تحلیل براساس المان های قرار گرفته بر روی مدل انجام می شود. هر المان خود از…

سفارش پروژه مشابه

درصورتیکه این پروژه دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد، با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.

ارتباط با ما

شعبه1: تهران، خ 17 شهریور (شعبه قدیم)
شعبه2: قم (بزودی)

https://Trustseal.eNamad.ir/logo.aspx?id=78157&Code=nGl6n4OUkOzasJ1k2dRo