انجام پروژه انسیس

انجام پروژه مکانیک با انسیس
انجام پروژه برق با انسیس
انجام پروژه هوافضا با انسیس
انجام پروژه عمران با انسیس

انجام پروژه انسیس

مشاوره در انجام پروژه انسیس صنعتی در تمامی شاخه های مهندسی مکانیک، هوافضا، عمران و ... توسط گروهی از دانش آموختگان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و شریف برای شما مهندسان در سطوح مختلف در موارد زیر به انجام میرسد:

  • تحلیل ارتعاشاتي و ديناميكي سازه در محيط Transient structual این پروژه توسط نرم افزار انسیس انجام شده است

  • تحلیل استاتیکی سازه در محيط Static structural نرم افزار انسيس

  • تحلیل کمانش خطی و غیر خطی سازه در محيط Linear & Nonlinear buckling نرم افزار انسيس

  • تحلیل مودال - Modal در نرم افزار انسيس

  • تحلیل پاسخ هارمونیک در محيط Harmonic response نرم افزار انسيس

  • تحلیل پاسخ طیفی در محيط Response spectrum نرم افزار انسيس

  • تحلیل دینامیک ماشین های دوار (Rotordynamic) بوسیله ی نرم افزار انسيس

  • بهینه سازی شکل و طراحی در محيط Shape optimization, design exploren نرم افزار انسيس

  • انجام پروژه ماکرو نویسی در انسیس

ثبت سفارش انجام پروژه انسیس

لطفا برای بررسی پروژه، از طریق ایکون روبرو پروژه انسیس خود را ثبت کنید.

ارتباط با ما

 

 آدرس:

  شعبه1:  تهران، خ 17 شهریور

  شعبه2:  قم (بزودی)

 تلفن:  09301201180
 ایمیل:  Hamipaper@outlook.com