Hamipaper Logo

انجام پروژه فلوئنت

انجام پروژه مکانیک با فلوئنت
مشاوره و انجام پروژه های فلوئنت مهندسی مکانیک سیالات و بهینه سازی CFD طراحی های صنعتی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات و تبدیل انرژی با استفاده از شبیه سازی عددی فلوئنت در موارد مختلفی مثل شبیه سازی و حل جریان سیال با استفاده از نرم افزار گمبیت و فلوئنت مثل انتقال حرارت جابجایی، هدایتی و تشعشعی، جریان سیال مغشوش آشفته، جریان های دو فازی و چند فازی، سیال غیر نیوتنی، انواع شیرهای صنعتی پروانه ای کروی و کنترلی، جریان توربولانسی اتومبیل در حال حرکت، اژدر، پدیده کاویتاسیون و سوپرکاویتاسیون، محفظه احتراق، جریان میکرو و نانو و.... . مشاوره در انجام پروژه دانشگاهی و تحقیقاتی مهندسی مکانیک سیالات، آموزش وتدریس پیشرفته (آموزش کاربردی) پروژه های شبیه سازی عددی با نرم افزار شبکه بندی گمبیت و نرم افزار مدلسازی عددی سیالات انسیس فلوئنت در جهت بر طرف کردن مشکلات ایجاد شده در پروژهای درسی، کاری دینامیک سیالات محاسباتی و توانایی تحلیل فیزیک جریان حاصل از شبیه سازی عددی سی اف دی و شبیه سازی پروژه های درسی مهندسی مکانیک سیالات و طرح های تحقیقاتی جدید در زمینه حرارت و سیالات.

انجام پروژه هوافضا با فلوئنت

مشاوره در انجام پروژه های فلوئنت مهندسی هوا فضا و بهینه سازی طراحی های صنعتی مهندسی هوافضا گرایش آئرودینامیک و پیشرانش با استفاده از شبیه سازی عددی فلوئنت در موارد مختلفی مثل شبیه سازی و حل جریان سیال با استفاده از نرم افزار گمبیت و فلوئنت در ایرفویل، پره های توربین گازی، خنک کاری لایه ای پره توربین گاز، جریان صوتی و شوک، نازل همگرا واگرا، احتراق، ترموکمپرسور، پهباد و توربین بادی (ساونیوس). مشاوره در انجام پروژه دانشگاهی و تحقیقاتی مهندسی هوافضا، آموزش وتدریس پیشرفته (آموزش کاربردی) پروژه های شبیه سازی عددی با نرم افزار شبکه بندی گمبیت و نرم افزار مدلسازی عددی سیالات انسیس فلوئنت در جهت بر طرف کردن مشکلات ایجاد شده در پروژهای درسی، کاری دینامیک سیالات محاسباتی و توانایی تحلیل فیزیک جریان حاصل از شبیه سازی عددی سی اف دی و شبیه سازی پروژه های درسی مهندسی هوا فضا و طرح های تحقیقاتی جدید در زمینه آیرودینامیک و پیشرانش.

انجام پروژه شیمی با فلوئنت

مشاوره برای انجام پروژه های فلوئنت مهندسی شیمی و نفت و بهینه سازی طراحی های صنعتی مهندسی شیمی و نفت با استفاده از شبیه سازی عددی فلوئنت در موارد مختلفی مثل شبیه سازی و حل جریان سیال با استفاده از نرم افزار گمبیت و فلوئنت در مواردی مثل جریان های چند فازی، راکتورها، ته نشینی و جداسازی، انواع اختلاط، انواع شیر های صنعتی پروانه ای کروی و کنترلی و کاویتاسیون در شیر ها، مبدل های حرارتی، احتراق، هیتر اهمیک، اختلاط راشتون، برج خنک کن نیروگاه و ... . مشاوره برای انجام پروژه دانشگاهی و تحقیقاتی مهندسی شیمی و نفت، آموزش و تدریس پیشرفته (آموزش کاربردی) پروژه های شبیه سازی عددی با نرم افزار شبکه بندی گمبیت و نرم افزار مدلسازی عددی سیالات انسیس فلوئنت در جهت بر طرف کردن مشکلات ایجاد شده در پروژهای درسی، کاری دینامیک سیالات محاسباتی و توانایی تحلیل فیزیک جریان حاصل از شبیه سازی عددی سی اف دی و شبیه سازی پروژه های درسی مهندسی شیمی و نفت و طرح های تحقیقاتی جدید در زمینه مهندسی شیمی و نفت. دینامیک سیالات محاسباتی شریف تنها مرکزی می باشد که هم اکنون توانایی شبیه سازی اکثر پروژه های مهندسی شیمی و پترو شیمی را با استفاده از در ایران دارا می باشد. خاطر نشان می شود که تا سالهای اخیر مختص رشته های مکانیک سیالات و هوا فضا بوده و این در حالیست که قادر به شبیه سازی فرآیند های مهندسی شیمی و پتروشیمی در حد مطلوب دارا می باشد.

انجام پروژه عمران با فلوئنت

مشاوره برای انجام پروژه های فلوئنت مهندسی عمران آب و بهینه سازی طراحی های صنعتی سازه های هیدرولیکی مهندسی عمران آب با استفاده از شبیه سازی عددی فلوئنت در موارد مختلفی مثل شبیه سازی عددی جریان سیال آب با استفاده از نرم افزار گمبیت و فلوئنت در مواردی مثل جریان سیال دو فازی و چند فازی آب، هوا و رسوب، سرریز پلکانی، پدیده آبشستگی پایه پل، شکست سد، نفوذ سیال در محیط متخلخل، آبگیر جانبی و انشعابی و... . مشاوره در انجام پروژه دانشگاهی و تحقیقاتی مهندسی عمران آب، آموزش و تدریس پیشرفته (آموزش کاربردی) پروژه های شبیه سازی عددی با نرم افزار شبکه بندی گمبی نرم افزار مدلسازی عددی سیالات انسیس فلوئنت در جهت بر طرف کردن مشکلات ایجاد شده در پروژهای درسی، کاری دینامیک سیالات محاسباتی و توانایی تحلیل فیزیک جریان حاصل از شبیه سازی عددی سی اف دی و شبیه سازی پروژه های درسی مهندسی عمران آب و طرح های تحقیقاتی جدید در زمینه سازه های هیدرولیکی و  …

مهندسین عزیزی که برای انجام پروژه فلوئنت و یا دانشجویانی که در مسیر انجام پروژه فلوئنت خود دچار مشکل شده اند و به کمک و همفکری نیاز دارند با ما در تماس باشند. افرادی که نیاز به مشاوره برای انجام کامل پروژه خود را دارند می توانند با تیم شبیه سازی متخصص ما که متشکل از گروهی از دانش آموختگان دانشگاه شریف و تهران هستند تماس حاصل کرده و پروژه خود را با ما در میان بگذارند. نرم افزار فلوئنت یکی از قویی ترین نرم افزارهایی است که در رشته مهندسی مکانیک، هوافضا، مهندسی شیمی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله کاربردهای وسیع این نرم افزار در انجام پروژه فلوئنت می توان به نمونه های زیر اشاره کرد.

انجام پروژه فلوئنت


گروه حامی پیپر قابلیت انجام پروژه فلوئنت در موارد زیر را دارد:

 • جریان در هندسه های پیچیده ی دوبعدی و سه بعدی با به کار بردن محاسبات غیرساخت یافته و بهینه سازی و حل شبکه
 • جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر
 • حلیل جریان پایا (Steady) یا گذرا (Transient)
 • جریان ای لزج، آرام و متلاطم
 • سیال های نیوتنی و غیرنیوتنی
 • انتقال حرارت جابجایی شامل جابجایی آزاد یا اجباری
 • ترکیب انتقال حرارت جابجایی/هدایتی
 • انتقال حرارت تشعشعی
 • مدل فریم های چرخان یا ساکن
 • مش ای لغزان و مش های متحرک
 • واکنش های و ترکیبات شیمیایی شامل احتراق و مدل های واکنشی
 • محاسبات لاگرانژی برای تغییر فاز از ذرات/قطرات کوچک/حباب ها یا شامل ترکیبی از همه با فاز یکنواخت
 • افزودن ترم های اختیاری حجمی از گرما،جرم، ومنتوم،اغتشاش و ترکیبات شیمیایی
 • جریان در محیط متخلخل
 • مبدل های حرارتی، فن ها، رادیاتورها و بازده آن ها
 • جریان های دوفازی و چندفازی
 • جریان های سطح آزاد با شکل های سطح پیچیده
در صورتی که پروژه شما در هیچ یک از موارد بالا نمیگنجد حتما پروژه خود را ثبت کرده و نگران انجام آن نباشید.
گروه حامی پیپر قادر است با استفاده از نرم افزار فلوئینت مسائل مربوط به شبیه سازی هیدرودینامیکی جریان در قالب پروژه های مختلف انجام دهد:

 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع مش ای لغزان و مش های متحرک
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع بررسی جریان آشفته و آرام در مسائل مختلف
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان دو فازی در مخازن
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان در جت
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان در هندسه های پیچیده ی دو بعدی و سه بعدی با به کار بردن محاسبات غیر ساخت یافته و بهینه سازی و حل شبکه
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع سیال های نیوتنی و غیر نیوتنی
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی خط لوله آب
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی موج و حرکت اجسام
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان در مخازن همزندار
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی  جریان بستر سیال
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع بررسی پراکندگی قطرات در مخازن و بستر های سیال
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع بررسی مسائل ازدیاد برداشت نفت
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان در محیط متخلخل
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان سطح آزاد یا شکل های پیچیده
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی هیدرودینامیک جریان در انواع برج ها
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان در رآکتورها
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع جریان دوفازی در میکروکانال ها
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع محاسبات لاگرانژی برای تغییر فاز از ذرات/قطرات کوچک/حباب ها یا شامل ترکیبی از همه با فاز یکنواخت
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع مدل فریم های چرخان یا ساکن
گروه حامی پیپر قادر است با استفاده از نرم افزار فلوئینت مسائل مربوط به شبیه سازی مسائل مربوط به انتقال حرارت در قالب پروژه های مختلف انجام دهد:
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع بررسی انتقال حرارت تشعشعی
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع انتقال حرارت در نانو سیالات
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع کلکتور خورشیدی
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع مبدل های حرارتی
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع انتقال حرارت در میکروکانال ها
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع کوره ها
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع پیل سوختی
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع احتراق
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع انتقال حرارت در بستر سیال،ثابت و پاششی
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع انتقال حرارت جابجایی آزاد و اجباری
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع بررسی انتقال حرارت هدایتی
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع سیستم های خنک کننده وتهویه
گروه حامی پیپر قادر است با استفاده از نرم افزار فلوئینت مسائل مربوط به شبیه سازی مسائل مربوط به مسائل مربوط به انتقال جرم در قالب پروژه های مختلف انجام دهد:
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع بررسی واکنش های شیمیایی
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع برج تقطیر
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع انتقال جرم در میکروکانال ها
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع خشک کن بستر سیال
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع انتقال جرم در مخازن
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع انتقال جرم در نانو ذرات
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع مدل سازی فرآیند های غشایی
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع محاسبه ضریب انتقال جرم
 • انجام پروژه فلوئینت با موضوع انتقال جرم در تبخیر کننده ها

خدمات دانشجویی با فلوئنت

این مجموعه با سابقه پژوهشی طولانی در استفاده از نرم افزار شبیه سازی عددی فلوئنت، تمام نیازهای شما را در مشاوره انجام پروژه ها، تحـقیـقـات درسی، پروژه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مختلف مهندسی با هزینه مناسب برآورده میکند. خدمات دانشجویی به شرح زیر است:

 1. مـشاوره، انتخاب و ارائه موضوع پروژه منطبق با زمینه شغلی، علاقه و توانایی دانشجو و نیاز کشور
 2. کمک و راهنمایی به تنظیم و تدوین پروپوزال کارشناسی، پروپوزال کارشناسی ارشد و پروپزال دکتری درفرمت استاندارد برای دانشگاه های داخل و خارج کشور(آمریکا، کانادا، استرالیا ، انگلستان، اتریش، هند، مالزی و امارات ...).
 3. تدوین متدولوژی تحـقیق و کلیه نتایج شبیه سازی عددی پروژه فلوئنت
 4. انـجـام كلیـه اصـلاحـات مربـوط به شبیه سازی عددی پروژه فلوئنت
 5. آموژش شبیه سازی با فلوئنت

بازه ی کاربرد نرم افزار فلوئنت

توانایی های گفته شده در بالا اجازه می دهد که فلوئنت در بازه ی بسیار بزرگی از صنایع شامل موارد ذیل به کار گرفته شود:

 • صنایع هوافضا
 • توربوماشین ها
 • کاربرد در تجهیزات پروسس و پتروشیمی
 • تولید انرژی و توان
 • نفت و گاز
 • کاربردهای محیطی (تغییرات وضع آب و هوا)
 • صنایع خودرو
 • مبدل های حرارتی
 • صنایع هوایی
 • الکترونیک (نیمه هادی ها و همچنین خنک سازی قطعات الکترونیک)
 • تهویه مطبوع و تبرید (چگالش)
 • فرآیند مواد
 • تحقیقات آتش و طراحی معماری

انجام خدمات صنعتی با فلوئنت

این مرکز از نرم افزار فلوئنت (FLUENT) بهره می گیرد تا با توجه به قابلیت های آن طیف گسترده ای از راه حل های صنعتی را برای صنایع مختلف جهت ارزیابی و بهینه سازی طرح ها و فرایندهای تولیدی جهت چرخه های تولیدی کوتاه تر، هزینه های کمتر، مدیریت و کاهش ریسک و بهبود کیفیت و نوآوری فراهم کند. با استفاده از شبیه سازی عددی کامپیوتری می توان محدوده وسیعی از مدل های فیزیکی و پارامترهای کارکرد را برای رسیدن به طراحی بهینه بررسی نمود. استفاده از توانایی های (CFD) در صنایع گوناگون این امکان را برای شرکت ها مهیا می کند تا به میزان زیادی در زمان و هزینه های ساخت صرفه جویی نمایند. تعدادی از تجارب و سوابق ما در کاربرد های صنعتی شبیه سازی عددی سیالات و انجام پروژه فلوئنت به شرح زیر می باشد:

 1. کاربرد در تجهیزات پروسس و پتروشیمی، تولید انرژی (توان)، نفت، گاز.
 2. کاربردهای محیطی (تغییرات وضع آب و هوا)، صنایع هوافضا، توربو ماشین ها،صنایع خودروسازی، صنایع هسته‌ای، صنایع نظامی.
 3. مبدل های حرارتی، الکترونیک (نیمه هادی ها و همچنین خنک سازی قطعات الکترونیک)
 4. تهویه مطبوع و تبرید، ایرواشرها و تحقیقات و طراحی معماری
 5. شبیه سازی و طراحی تجهیزات مکانیکی نیروگاه های فسیلی، اتمی، خورشیدی،بادی و آبی.
 6. طراحی و شبیه سازی تجهیزات و سیستم‌های انتقال و تصفیه آب، سیستم‌های مکانیکی و کنترلی پالایشگاه ها و کارخانجات شیمیایی.
 7. شبیه سازی تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمان ها و اماکن.
 8. شبیه سازی ماشین‌ آلات تغلیظ و بازیافت مواد مثل کارخانجات قند، کاغذسازی، سیمان، نساجی، نمک و کنسانتره.
 9. شبیه سازی و طراحی وسایل و تجهیزات حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی.
 10. طراحی و شبیه سازی تجهیزات دفاعی مانند تانک، راکت، اژدر و پل های متحرک.
 11. مبدل حرارتی پوسته و لوله برای مدل سازی با نانو سیال در فلوئنت
 12. مدل سازی کامل پهباد ها.
 13. مدل سازی کامل جت و فضا پیما، ساختار و مکانیسم با رویکرد دینامیکی،پانل های خورشیدی.
 14. شبیه سازی حرارتی، مکانیکی اجزا هواپیما و موشک تحت شرایط عملیاتی مختلف.
 15. شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی توسط نرم افزار فلوئنت
 16. طراحی و آنالیز تیغه و پره های توربین گاز.
 17. شبیه سازی اجزای بدنه هواپیما.

سوالات متداول جهت انجام پروژه فلوئنت

پروژه آماده فلوئنت
گروه حامی پیپر زمانی که پروژه متلبی آماده بشود آن را در خدمت کارفرما قرار داده و از روی سیستم و ایمیل خود به طور کامل پاک میکند. گروه حامی پیپر به هیچ عنوان پروژه فردی را در اختیار فرد دیگر قرار نخواهد داد. بنابراین پروژآماده فلوئنت نداریم.
دانلود پروژه های فلوئنت
گروه حامی پیپر زمانی که پروژه فلوئنت آماده بشود آن را در خدمت کارفرما قرار داده و از روی سیستم و ایمیل خود به طور کامل پاک میکند. گروه حامی پیپر فروشگاه خرید و دانلود پروژه های فلوئنت ندارد. برای ارائه سفارش انجام پروژه متلب حتما دقت کنید که پیمانکار شما فروشگاه دانلود پروژه فلوئنت نداشته باشد؛ زیرا امکان این وجود دارد که پروژه شما را برای فروش به عموم در این فروشگاه قرار دهند.
نحوه سفارش پروژه فلوئنت
 1. برای سفارش انجام پروژه فلوئنت بر روی دکمه سفارش پروژه که در انتهای همین صفحه قرار دارد، کلیک کنید. پروژه در سیستم سفارش حامی پیپر ثبت می گردد. این سیستم به منظور پیگیری راحت تر و دقیق تر سفارش طراحی شده است.
 2. کارشناسان نرم افزار فلوئنت پس از بررسی دقیق محتوای پروژه، زمان و هزینه آن را تعیین می کنند که توسط ایمیل و پیامک به اطلاع شما خواهد رسید.
 3. پس از توافق بر موعد تحویل و هزینه انجام پروژه و پرداخت یک سوم تا نیمی (بسته به نوع پروژه) از هزینه انجام پروژه بعنوان پیش پرداخت، بلافاصله کار روی پروژه آغاز خواهد شد.
قیمت انجام پروژه فلوئنت
تعرفه انجام پروژه های فلوئنت بر اساس حجم، سختی کار و زمان درخواستی انجام پروژه تعیین می گردد.
اطمینان از کیفیت پروژه
 • مشتریان جدید می توانند برای حصول اطمینان از کیفیت پروژه انجام شده، ابتدا ۵۰% مبلغ تعیین شده توسط کارشناسان را برای شروع پروژه پرداخت نمایند. پس از پرداخت، کار روی پروژه آغاز می شود. پس از اتمام انجام پروژه در صورت درخواست شما، نمونه هایی از کار برای شما ارسال خواهد شد تا با اطمینان بیشتری اقدام به پرداخت نمایید. پس از پرداخت کل مبلغ پروژه تحویلتان خواهد شد.
 • کلیه پروژه ها در حامی پیپیر به مدت ۴۸ ساعت از زمان تحویل دارای گارانتی هستند، بدین معنی که در صورت وجود هرگونه ایراد یا اشکال مرتبط با سفارش شما، به صورت رایگان و در اسراع وقت اصلاح خواهند شد.
زمان انجام پروژه فلوئنت
 • حتی الامکان سعی می شود که زمان انجام پروژه های فلوئنت با زمان پیشنهادی شما تنظیم گردد، اما در مواردی با توجه به نوع و حجم پروژه و ترافیک کاری پروژه نیاز به زمان بیشتری خواهد بود.
 • لذا شما همواره حداکثر زمان را در فرم سفارش پیشنهاد دهید.