سه شنبه, 01 تیر 1395 02:01

سیگنال قلب به کمک نرم افزار متلب

نوشته شده توسط

سیگنال قلب به کمک نرم افزار متلب:

فعاليتهاي الکتريکي قلب موجب پيدايش جرياني مي گردند که از طريق بافت محيطي به طرف پوست گسترش مييابند. هرگاه الکترودهايي بر روي سطح پوست قرار داده شوند، مي توانند جريانهاي الکتريکي را دريافت نموده و آنها را به يک ثبت کننده ECG انتقال دهند. محل استقرار الکترود براي هر ليد متفاوت است و ليدهاي مختلف نماهاي متفاوتي از قلب بدست مي دهند. يک ليد ممکن است به منظور بررسي يک سيکل خاص قلبي و يا قسمت ويژه‌اي از کمپلکس ECG انتخاب شود.
کمپلکس ECG، وقايع الکتريکي رخ داده در يک سيکل قلبي را نشان مي دهد. يک کمپلکس شامل پنج موج رده بندي شده با حروف P, Q, R, S, T, U است. سه حرف مياني (Q, R, S) مجموعا يک کمپلکس QRS را تشکيل مي دهند. شکل زیر يک الکتروگرام طبيعي را نشان مي دهد.
اولين موج در ECG طبيعي، موج P است که نشان دهنده دپلاريزاسيون دهليزها (هدايت يک ايمپالس الکتريکي در سراسر دهليزها) مي باشد. اگر شکل و دفلکسيون يک موج p، طبيعي باشد مي توان مطمئن بود که منشا ايمپالسهاي الکتريکي از گره سينوسي دهليزي است. فاصله PR نشان دهنده هدايت ايمپالس الکتريکي از دهليز به طرف گره دهليزي بطني، دسته هيس و شاخه هاي چپ و راست مي باشد.
کمپلکس QRS متعاقب موج P ظاهر مي شود و نشان دهنده دپلاريزاسيون يا همان انقباض بطنهاست. حاصل انقباض خروج خون از بطنها و پمپ آن به داخل شريانهاست.
قطعه ST بيانگر مرحله پاياني هدايت بطنها و شروع رپلاريزاسيون يا استراحت بطني است.
موج T نشان دهنده مرحله استراحت يا رپلاريزاسيون بطني است.
فاصله QT، مدت زمان دپلاريزاسيون و رپلاريزاسيون بطني را اندازگيري مي کند.
موج U، بيانگر دوره استراحت فيبرهاي پورکنژ يا فيبرهاي هدايتي بطني است. موج U در هر ريتم نوار قلب خود را نشان نمي دهد.

2 1

برای تولید این سیگنال باید از مدل ریاضی برای پیاده سازی استفاده کنیم مشهور ترین مدل ریاضی موجود مدل وندرپل است. براي دستيابي به الگو سيگنال ECG توسط مدل وندرپل، تغييراتي در معادلات آن داده شد. تزويج مناسب بين دو  اسيلاتور باعث توليد سيگنالي مي شود كه شبيه سيگنال ECG مي باشد. مدل توسعه يافته وندر پل براي دستيابي به اين هدف به شكل زير انتخاب شدکه تزويج بر اساس تزويج دو طرفه با تاخير و متقارن از اسيلاتور اول به اسيلاتور ديگر در نظر گرفته شده است.

2 2

نتايج شبيه سازي با متلب به ازاء مقادير زیر:
2 3در شکل زیر آمده است:

2 4

با توجه به نتيجه شبيه سازي، نشان داده شد كه سيستم اسيلاتوري بر پايه مدل وندر پل توانايي توليد سيگنال ECG را دارا مي باشد.

دانلود کد پروژه متلب

 

سفارش پروژه مشابه

درصورتیکه این پروژه دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد، با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.
سفارش پروژه متلب
خواندن 2230 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 01 تیر 1395 03:31

سفارش پروژه مشابه

درصورتیکه این پروژه دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد، با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.

ارتباط با ما

شعبه1: تهران، خ 17 شهریور (شعبه قدیم)
شعبه2: قم (بزودی)

https://Trustseal.eNamad.ir/logo.aspx?id=78157&Code=nGl6n4OUkOzasJ1k2dRo