نرم افزار آباکوس

جمعه, 10 فروردين 777 10:07

ایجاد اشکال موازی در نرم افزار آباکوس

نوشته شده توسط
ایجاد اشکال موازی در نرم افزار آباکوس در این بخش ایجاد اشکال موازی در نرم افزار آباکوس آشنا می‌شویم. در ادامه ویدئو آموزش این کار را می‌بینید.
تبدیل خط به خط فرضی در نرم‌افزار آباکوس در این بخش تبدیل خط به خط فرضی در نرم‌افزار آباکوس آشنا می‌شویم. در ادامه ویدئو آموزش این کار را می‌بینید.
چهارشنبه, 26 خرداد 1395 10:07

ترسیم خطوط ساختار در نرم افزار آباکوس

نوشته شده توسط
ترسیم خطوط ساختار در نرم‌افزار آباکوس در این بخش ترسیم خطوط ساختاردر نرم‌افزار آباکوس آشنا می‌شویم. در ادامه ویدئو آموزش این کار را می‌بینید.
دوشنبه, 06 فروردين 777 10:07

گرد کردن در نرم افزار آباکوس

نوشته شده توسط
گرد کردن در نرم افزار آباکوس در این بخش گرد کردن در نرم‌افزار آباکوسآشنا می‌شویم. در ادامه ویدئو آموزش این کار را می‌بینید.
صفحه1 از7

ارتباط با ما

شعبه1: تهران، خ 17 شهریور (شعبه قدیم)
شعبه2: قم (بزودی)

چگونه به حامی پیپر اعتماد کنیم؟

https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=78157&p=1giW0clQ89AFGFaN
https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=101618&p=nbpdlymanbpdwlbqnbpdaqgw
Mellat Logo