جمعه, 13 دی 1398 06:31

حل معادله پواسون یک بعدی

  1. معادله پواسون را بنویسید.
  2. با استفاده از تفاضل پیشرو یا تفاضل مرکزی معدله را گسسته سازی کنید.
  3. با یک حلقه تکراری (while if) پتانسیل را بدست آورید.

سفارش پروژه مشابه

درصورتیکه این پروژه دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد، با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.

ارتباط با ما

شعبه1: تهران، خ 17 شهریور (شعبه قدیم)
شعبه2: قم (بزودی)

https://Trustseal.eNamad.ir/logo.aspx?id=78157&Code=nGl6n4OUkOzasJ1k2dRo