دوشنبه, 07 تیر 1395 02:14

تفکیک کسر در تبدیلات لاپلاس در نرم افزار متلب

نوشته شده توسط
روش تبديل لاپلاس در متلب يك روش کاربردی جهت به دست آوردن تابع تبديل از حوزه ی زمان است. معكوس تبديل لاپلاس از بسط كسر جزئي(B(s)/A(s استفاده می شود كه (A(s و (B(s چندجمله ای برحسب s هستند.
در این بخش روش به دست آوردن بسط به کسرهای جزئی (B(s)/A(s و نیز صفر، قطب و بهره (B(s)/A(s را در نرم افزار متلب معرفی می کنیم. متلب می تواند براي به دست آوردن بسط به كسر جزئي، نسبت به دو چندجمله ای (B(s)/A(s مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت زیر توجه کنید: 4 1كه a(1)≠0 و num و den بردارهای سطري هستند. ضرايب چندجمله ای صورت و مخرج كسر (B(s)/A(s توسط  متغیرهای num و den مشخص شده است ازاین رو: 
[(Num=[b(1) b(2) … b(n]
[(Den=[a(1) a(2)… a(n]
دستور زیر:
[r,p,k]=residue(num,den)
براي تعيين باقی مانده، قطب و مقادیر صورت بسط كسر جزئي از دو چندجمله ای (  B(s)/A(s  استفاده می کنیم. درنهایت داریم: 4 2
دستور (num,den]=residue(r,p,k] كه k,p,r خروجي هستند، تبديل كسر جزئي نسبت دو چندجمله ای (B(s)/A(s  برمی گرداند. فرمان ilaplace تبديل معكوس لاپلاس يك تابع را پيدا خواهد كرد.
 پيدا كردن صفر، قطب و بهره ی  (B(s)/A(s 
 فرمان(z,p,k]=tf2zp(num,den] در متلب براي یافتن صفر و قطب و بهره ی دو چندجمله ای به صورت  (B(s)/A(s  بکار می رود.
اگر صفر و قطب و بهره معين باشند فرمان ذيل می تواند num/den اصلي را پيدا كند. 
[num,den]=zp2tf(z,p,k)

 

سفارش پروژه مشابه

درصورتیکه این پروژه دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد، با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.
سفارش پروژه متلب
خواندن 8727 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 07 تیر 1395 02:44

سفارش پروژه مشابه

درصورتیکه این پروژه دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد، با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.

ارتباط با ما

شعبه1: تهران، خ 17 شهریور (شعبه قدیم)
شعبه2: قم (بزودی)

https://Trustseal.eNamad.ir/logo.aspx?id=78157&Code=nGl6n4OUkOzasJ1k2dRo