دوشنبه, 28 تیر 1395 16:45
 الگوي باینري محلی اولین بار به عنوان یک توصیف کننده ي الگوي غیرحساس به دوران براي تصاویر طیف خاکستري معرفی شد. این الگوریتم با آستانه گیري همسایگی 3×3 براي هر پیکسل مرکزي با شدت سطح خاکستري Pc، تعداد 8 پیکسل همسایهي آن را (7...1 ,0=n) Pn محاسبه نموده و نتیجه را به عنوان یک عدد باینري بر میگرداند.
میخواهیم یک مثال با استفاده از این تکنیک در متلب ارایه دهیم.
مرحله اول: ابتدا دو تصویراولیه در متلب خوانده میشود:
شنبه, 26 تیر 1395 15:24
مرحله اول : خواندن تصویر هدف و تصویری اولیه (تصویری که قرار است هدف ما در آن شناسایی و جداسازی گردد.)
چهارشنبه, 23 تیر 1395 15:44
معمولا قبل از آغاز آموزش شبکه های عصبی یکسری پیش پردازش بر روی داده ها انجام می شود که  باعث افزایش کارایی شبکه های عصبی می شود مانند :نرمالایز کردن داده ها و قرار دادن آن ها در یک فاصله مشخص مثلا بین -1 و 1.
 
در بعضی وضعیت ها ابعاد بردار ورودی بسیار بزرگ است، اما اجزا بردارها،همبستگی بالایی دارند. مفید است که در این وضعیت ابعاد بردار ورودی را کاهش دهیم. یک رویه مناسب برای این عمل استفاده از آنالیز اجزای اصلی است.این عمل سه اثر دارد: متعامد سازی اجزا بردار ورودی (بنابراین آنها هیچ وابستگی با یکدیگر ندارند) ، این کار اجزا متعامد(اصلی) را مرتب می کند و موثر ترین آن ها در اولین اولویت قرار می گیرد ، و در نتیجه می توان اجزایی که تغییرات کوچکتری در مجموعه داده ها ایجاد می کنند ،حذف کرد.
 
در برنامه متلب(MATLAB) این کار را می توان به صورت زیر انجام داد:
سه شنبه, 22 تیر 1395 23:54
بسیاری از دوستان سوال پرسیدند در مورد نحوه نوشتن یا خواندن کاراکترهای فارسی از فایل و قراردادن آن در زیر نمودار ها. کد ساده ای همراه با پوشه  متنی قرار دادم. امیدوارم استفاده نمایید:
دوشنبه, 07 تیر 1395 02:14
روش تبديل لاپلاس در متلب يك روش کاربردی جهت به دست آوردن تابع تبديل از حوزه ی زمان است. معكوس تبديل لاپلاس از بسط كسر جزئي(B(s)/A(s استفاده می شود كه (A(s و (B(s چندجمله ای برحسب s هستند.
در این بخش روش به دست آوردن بسط به کسرهای جزئی (B(s)/A(s و نیز صفر، قطب و بهره (B(s)/A(s را در نرم افزار متلب معرفی می کنیم. متلب می تواند براي به دست آوردن بسط به كسر جزئي، نسبت به دو چندجمله ای (B(s)/A(s مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت زیر توجه کنید: 4 1كه a(1)≠0 و num و den بردارهای سطري هستند. ضرايب چندجمله ای صورت و مخرج كسر (B(s)/A(s توسط  متغیرهای num و den مشخص شده است ازاین رو: 
[(Num=[b(1) b(2) … b(n]
[(Den=[a(1) a(2)… a(n]
دستور زیر:
[r,p,k]=residue(num,den)
براي تعيين باقی مانده، قطب و مقادیر صورت بسط كسر جزئي از دو چندجمله ای (  B(s)/A(s  استفاده می کنیم. درنهایت داریم: 4 2
دستور (num,den]=residue(r,p,k] كه k,p,r خروجي هستند، تبديل كسر جزئي نسبت دو چندجمله ای (B(s)/A(s  برمی گرداند. فرمان ilaplace تبديل معكوس لاپلاس يك تابع را پيدا خواهد كرد.
 پيدا كردن صفر، قطب و بهره ی  (B(s)/A(s 
 فرمان(z,p,k]=tf2zp(num,den] در متلب براي یافتن صفر و قطب و بهره ی دو چندجمله ای به صورت  (B(s)/A(s  بکار می رود.
اگر صفر و قطب و بهره معين باشند فرمان ذيل می تواند num/den اصلي را پيدا كند. 
[num,den]=zp2tf(z,p,k)

 

سفارش پروژه مشابه

درصورتیکه این پروژه دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد، با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.
سفارش پروژه متلب
دوشنبه, 07 تیر 1395 01:14

هاف دایروی در متلب

یک مشکل رایج در بینایی ماشین تعیین موقعیت، تعداد یا جهت اشیاء خاص در تصویر می باشد. به عنوان مثال مسئله می تواند تعیین جاده‌های مستقیم در تصاویر هوایی باشد. این مشکل با استفاده از تبدیل هاف برای خطوط قابل حل می باشد. اغلب اشیاء مورد علاقه شکل هایی غیر از خط دارند مثل دایره، بیضی یا هر شکل دلخواه دیگر. با وجود اینکه پیچیدگی تبدیل هاف با افزایش تعداد پارامترهای مورد نیاز برای توصیف شکل مورد نظر افزایش می یابد، تبدیل عادی و عمومی هاف می تواند روی هر نوع شکلی استفاده شود. 

الگوریتم تبدیل هاف دایره ای بصورت زیر خلاصه می‌شود:

  1. یافتن لبه ها
  2. برای هر نقطه لبه : // تبدیل هاف شروع می شود//
  3. یک دایره با مرکزیت نقطه لبه با شعاع r رسم می‌شود و در انباره تمام مختصاتی که محیط دایره از آنها عبور می کند، افزایش می یابند.
  4. نقاط ماکزیمم در انباره پیدا می شود. // تبدیل هاف تمام می شود//
  5. پارامترهای پیدا شده (r,a,b) مطابق با نقاط ماکزیمم پیدا شده روی تصویر اصلی مشخص می شوند.

کد برنامه:

im = imread('coins.png');
e = edge(im, 'canny');
imshow(e);
radii = 15:1:40;
h = circle_hough(e, radii, 'same', 'normalise');
peaks = circle_houghpeaks(h, radii, 'nhoodxy', 15, 'nhoodr', 21, 'npeaks', 10);
imshow(im);
hold on;
for peak = peaks
    [x, y] = circlepoints(peak(3));
    plot(x+peak(1), y+peak(2), 'g-');
end
hold off

 
 
شنبه, 05 تیر 1395 23:03
همانطور که در پنجره command کار می کنید MATLAB دستوراتی را که وارد می کنید را به همراه متغیرهای ایجاد شده به خاطر می سپارد. این دستورات و متغیرها در فضای کاری MATLAB قرار می گیرند و در صورت نیاز می توانید آنها را فراخوانی کنید. به عنوان مثال برای کنترل مقدار pens، باید نام آن را در خط فرمان برنامه تایپ کنید:
اگر نام متغیر مورد نظر را فراموش کردید، می توانید از MATLAB بخواهید تا فهرستی از متغیرهای موجود را با استفاده از دستور who نشان دهد: 2 2اگر دقت کنید متوجه می شوید که MATLAB مقدار متغیرها را نشان نمی دهد و فقط اسامی آنها را نشان می دهد. برای مشاهده مقادیر آنها باید اسامی آن ها را در خط فرمان MATLAB تایپ کنید.
برای فراخوانی دستورات قبلی MATLAB ، می توان از کلیدهای جهتی صفحه کلید استفاده کرد.به عنوان مثال با فشردن کلید جهتی رو به بالا، آخرین دستوری که در خط فرمان MATLAB وارد شده بود را فراخوانی می کند. با فشار مجدد آن دستوری را که قبل از دستور جاری وارد شده بود را نشان می دهد. مشابه همین عمل، اگر کلید جهتی رو به پایین را فشار دهید، دستوراتی که بعد از این دستور وارد شده اند را نمایش می دهد. حال اگر کلیدهای چپ و راست را فشار دهید،مکان نما به اندازه یک خانه به سمت چپ یا راست دستور نوشته شده در خط فرمان حرکت می کند.
با انجام این کار می توانید دستورات نوشته شده در خط فرمان را همانند زمانی که در یک برنامه واژه پرداز قرار دارید، ویرایش کنید.
 سایر کلیدهای ویرایشی استاندارد همانند delete,Backspace,home,end وظایف استاندارد مربوط به خودشان را انجام می دهند. از کلید Tab برای تکمیل نام متغیر استفاده می شود. هنگامی که بعد از جستجوی دستورات با کلیدهای جهتی دستور مورد نظر خود را پیدا کردید، در حالی که مکان نما روی خط فرمان قرار دارد، کلید Enter را فشار دهید تا MATLAB به پردازش دستور مزبور بپردازد. کلید Scape هم دستور جاری را که در خط فرمان نوشته شده است را حذف می کند.

 

سفارش پروژه متلب

درصورتیکه این پروژه دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد، با کلیک بر روی کلید روبرو پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.
سفارش پروژه متلب
شنبه, 05 تیر 1395 22:39
Photo 2016 06 25 22 42 30 
نرم افزارMATLAB می تواند عملیات اصلی ریاضی را همانند یک ماشین حساب محاسبه کند. مثال ساده‌ی زیر را ملاحظه کنید:
سعید به فروشگاه رفته و 4 مداد پاک کن از قرار هر کدام 250 تومان، شش دفتر یادداشت هر کدام 5200 تومان و دو خودکار هر کدام به ارزش 990 تومان می خرد. حساب کنید سعید چند قلم جنس خریده و چه مقدار پول بابت خرید آن ها پرداخت کرده است؟
در برنامه MATLAB این مسئله را می توان به طرق مختلف حل کرد. روش اول همانند روش کار با ماشین حساب است:
توجه داشته باشید که MATLAB در بیشتر قسمت ها توجهی به فضاهای خالی نداشته و همیشه عمل ضرب نسبت به عمل جمع اولویت دارد. MATLAB نتیجه محاسبه جمع یا ضرب را در ans قرار می دهدکه مخفف کلمه answer است.
برای حل مسئله فوق می توانید داده های مسئله را در متغیرهای MATLAB ذخیره کنید سپس نتیجه را محاسبه نمایید:
2 در مثال فوق از سه متغیر erasers، padsوpens برای ذخیره تعداد اجناس خریداری شده، استفاده می شود. بعد از وارد کردن اطلاعات، MATLAB نتایج را به استثنای pens نشان می دهد. سمیکالنی را که در آخر خط قرار دارد باعث می شود تا MATLAB دستورا آن خط را ارزیابی و اجرا کند ولی نتیجه را نمایش ندهد. در پایان، به جای فراخوانی اطلاعات قبلی ans، از MATLAB می خواهیم تا تعداد اجناس خریداری شده را در items و قیمت کل پرداخت شده را در cost نشان دهد. در هر مرحله از کار MATLAB اطلاعات قبلی را نگه می دارد، به همین علت اجازه دهید تا بخواهیم میانگین بهای پرداخت شده را برای هر قلم جنس محاسبه کند: 3
به علت این که عبارت average cost دو کلمه بوده و اسامی متغیر ها می بایست فقط یک کلمه باشند، از یک کاراکتر underline برای تبدیل متغیر فوق به کلمه average_cost استفاده می کنیم.

 

سفارش پروژه متلب

درصورتیکه این پروژه دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد، با کلیک بر روی کلید روبرو پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.
سفارش پروژه متلب

سفارش پروژه مشابه

درصورتیکه این پروژه دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد، با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.

ارتباط با ما

شعبه1: تهران، خ 17 شهریور (شعبه قدیم)
شعبه2: قم (بزودی)

https://Trustseal.eNamad.ir/logo.aspx?id=78157&Code=nGl6n4OUkOzasJ1k2dRo